WeNet - firemný online marketing

Ako nájsť kľúčové slová pre váš web?

- 26. apríla 2024
ilustrácia - web

Aby ste vedeli zvoliť tie správne kľúčové slová pre vašu webovú stránku, je potrebné pochopiť širšie súvislosti. Prvým krokom pri hľadaní kľúčových slov je pochopenie základných princípov SEO (Search Engine Optimization), teda optimalizácie webových stránok pre vyhľadávače. Práve pomocou vhodných SEO techník dokážeme zviditeľniť náš web pre potenciálnych zákazníkov.

kľúčové slová pre váš web

Kľúčové slová ako základ pre SEO

Kľúčové slová sú frázy, ktoré zadávame do vyhľadávača pri hľadaní konkrétnej informácie alebo produktu. Preto je také dôležité zvoliť vhodné kľúčové slová pre obsah uverejnený na našej webovej stránke – čím relevantnejšie a presnejšie sú tieto frázy, tým väčšia je šanca, že používatelia nájdu našu webovú stránku . Pri výbere kľúčových slov sa oplatí pamätať na niekoľko dôležitých aspektov – konkurenciu, obľúbenosť a zámery používateľov. Objavte tiež, čo je to kanibalizácia kľúčových slov.

Typy kľúčových slov

Všeobecné kľúčové slová (hlavné kľúčové slová)

Všeobecné kľúčové slová sú najobľúbenejšie frázy, ktoré majú veľký objem vyhľadávania, no zároveň sú veľmi konkurencieschopné. Príklady takýchto slov zahŕňajú „topánky“, „televízory“ alebo „autá“.

Aj keď na web priťahujú veľkú návštevnosť, je ťažké dosiahnuť vysokú pozíciu vo výsledkoch vyhľadávania kvôli veľkému počtu webových stránok, ktoré súťažia o rovnaké frázy. Preto sú všeobecné kľúčové slová zvyčajne menej efektívne pre malé a stredné podniky.

Dlhé kľúčové slová

Opačným extrémom sú longtailové kľúčové slová, ktoré sa vyznačujú nižším objemom vyhľadávania, no zároveň nižšou konkurenciou.

Medzi takéto frázy patrí napríklad „dámska športová obuv na leto“ alebo „55-palcový 4K Samsung TV“. Dlhé kľúčové slová umožňujú vďaka svojej presnosti lepšie prispôsobenie potrebám používateľov, čo zvyšuje šance na získanie zákazníkov. Navyše je jednoduchšie dosiahnuť vysokú pozíciu vo výsledkoch vyhľadávania, čo sa premieta do väčšej viditeľnosti webu.

Lokálne kľúčové slová

Lokálne kľúčové slová sú frázy, ktoré obsahujú geografické informácie, ktoré pomáhajú používateľom nájsť relevantné produkty alebo služby v konkrétnom regióne.

Príkladmi takýchto slov sú „reštaurácia Trnava“, „kaderníctvo Žilina“ alebo „hotel Poprad“. Pre spoločnosti pôsobiace lokálne je používanie tohto typu kľúčových slov mimoriadne dôležité, pretože im umožňuje osloviť zákazníkov z konkrétnej geografickej oblasti.

Informačné a transakčné kľúčové slová

Za pozornosť stojí aj rozdelenie kľúčových slov podľa zámerov používateľov. Informačné kľúčové slová sú kľúčové slová, ktorých cieľom je získať informácie o danej téme, napríklad „ako si vybrať televízor“ alebo „porovnanie elektromobilov“.

Transakčné kľúčové slová sú tie, ktoré označujú pripravenosť používateľa uskutočniť nákup, napr. „kúpiť topánky online“ alebo „objednať si pizzu“. Výber vhodných kľúčových slov v závislosti od zámerov používateľov vám umožňuje lepšie prispôsobiť vašu ponuku potrebám potenciálnych zákazníkov.

význam kľúčových slov

Výskum kľúčových slov – užitočné nástroje

Pri hľadaní vhodných kľúčových slov (výskum kľúčových slov) sa oplatí použiť nástroje, ktoré vám túto úlohu uľahčia. Najpopulárnejším z nich je Plánovač kľúčových slov Google Ads, ktorý vám umožňuje analyzovať konkurenciu a obľúbenosť danej frázy. Oplatí sa vyskúšať aj ďalšie nástroje, ako napríklad Senuto alebo Ahrefs Keywords Explorer, ktoré ponúkajú ďalšie funkcie, ako napríklad analýzu konkurencie na doméne alebo generovanie nápadov na nové frázy.

Plánovač kľúčových slov Google

Google Keyword Planner je bezplatný nástroj vytvorený gigantom vyhľadávačov, ktorý vám umožňuje skúmať obľúbenosť jednotlivých kľúčových slov a generovať návrhy na nové frázy.

Vďaka nemu môžete získať informácie o konkurencii v odvetví a predpovedať návštevnosť na webe. Plánovač kľúčových slov Google vám navyše umožňuje analyzovať výsledky súvisiace s platenými reklamnými kampaňami, čo môže byť užitočné pre podnikateľov používajúcich Google Ads.

SEMrush

Ako analyzovať kľúčové slová? SEMrush je jedným z najpopulárnejších a najuniverzálnejších nástrojov užitočných pri výskume kľúčových slov. Ponúka širokú škálu funkcií, ako je analýza konkurencie, prieskum návštevnosti webových stránok a generovanie správ súvisiacich s optimalizáciou obsahu.

SEMrush vám tiež umožňuje sledovať pozíciu vašej webovej stránky vo výsledkoch vyhľadávania a sledovať zmeny v algoritmoch Google, čo je mimoriadne dôležité pre udržanie vysokej pozície.

Ahrefs

Ahrefs je jedným z kľúčových nástrojov na analýzu fráz, ktorý vám umožňuje preskúmať vašu konkurenciu a optimalizovať váš web pre SEO.

Vďaka nemu môžete získať informácie o obľúbenosti jednotlivých fráz, ich konkurencieschopnosti a prognózovať návštevnosť na webe. Ahrefs ponúka aj možnosť analýzy spätných odkazov (tzv. spätných odkazov), ktorá je potrebná na zlepšenie pozície webu vo výsledkoch vyhľadávania.

Senuto

Senuto je pokročilý nástroj, ktorý umožňuje prieskum kľúčových slov, analýzu trhu a konkurencie. Vďaka Senuto vieme skontrolovať pozíciu webu a konkurentov na vybrané frázy, ako aj získať návrhy na nové kľúčové slová.

Senuto ponúka aj funkciu SEO auditu, ktorá vám umožňuje identifikovať chyby na vašom webe a odporúčania, ako ich opraviť. Tento nástroj je užitočný najmä pre podnikateľov pôsobiacich na poľskom trhu, pretože bol vytvorený s ohľadom na miestne špecifikácie.

Umiestnenie kľúčových slov na web krok za krokom

Analýza konkurencie

Pred výberom kľúčových slov pre webovú stránku sa oplatí skontrolovať, aké frázy používajú naši konkurenti. Môžeme to urobiť analýzou ich webových stránok a použitím nástrojov na vyhľadávanie kľúčových slov (pozri vyššie). Dôležité je však priamo nekopírovať frázy, ktoré používa konkurencia – oplatí sa zamerať na originalitu a zvoliť kľúčové slová, ktoré umožnia nášmu webu odlíšiť sa od ostatných.

Primeraná dĺžka frázy

Je potrebné pripomenúť, že dlhé kľúčové slová môžu byť rovnako hodnotné ako krátke. Dlhé frázy sú zvyčajne menej konkurencieschopné a presnejšie, čo znamená, že používatelia, ktorí ich zadajú do vyhľadávača, majú väčšiu šancu nájsť našu webovú stránku. Príkladom takejto frázy môže byť „lacná bežecká obuv“ namiesto „športová obuv“.

Zámer používateľa a potenciál kľúčových slov

Ďalším dôležitým aspektom je pochopenie zámerov používateľov, ktorí zadávajú dané SEO kľúčové slová.

Rozlišujeme tri hlavné typy zámerov – informačné, navigačné a transakčné. Informačný zámer zahŕňa vyhľadávanie informácií o danej téme, zámer navigácie – nájdenie konkrétneho webu a transakčný zámer – túžba uskutočniť nákup. Pri výbere kľúčových slov sa oplatí brať do úvahy tieto rôzne typy zámerov a prispôsobiť im obsah našej webovej stránky.

Optimalizácia obsahu pre kľúčové slová

Vybrané kľúčové slová by mali byť šikovne zakomponované do obsahu našej webovej stránky. Nejde však o ich prílišnú duplicitu (tzv. prepchávanie kľúčových slov), ktorá môže narobiť viac škody ako úžitku. Je dôležité, aby sa kľúčové slová objavili na vhodných miestach, ako je názov stránky, nadpisy a popisy obrázkov. Tiež stojí za to zabezpečiť, aby bol obsah pre používateľov atraktívny – hodnotný, zaujímavý a pútavý.

Optimalizácia obsahu pre kľúčové slová

Sledovanie účinkov

Poslednou fázou je sledovanie efektov našej činnosti. Stojí za to sledovať pozíciu našej webovej stránky vo výsledkoch vyhľadávania a analyzovať návštevnosť webovej stránky pomocou nástrojov, ako je Google Analytics. Vďaka tomu budeme vedieť posúdiť efektivitu vybraných kľúčových slov a v prípade potreby vykonať príslušné zmeny.

Ako si vybrať kľúčové slová? Zhrnutie

Hľadanie kľúčových slov pre váš web je proces, ktorý si vyžaduje znalosti SEO a analytické schopnosti. Aplikovaním vyššie uvedených tipov a používaním nástrojov dostupných online môžeme úspešne splniť túto výzvu a zviditeľniť našu webovú stránku potenciálnym zákazníkom.

Mohlo by vás zaujímať